Náhradní plnění


      Naše firma je přímým zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Naše firma splňuje podmínky § 81, odst. 2, bodu b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a je oprávněna poskytovat za veškeré své služby "NÁHRADNÍ PLNĚNÍ". Čestné prohlášení o výše uvedených skutečnostech, stejně jako předmětné potvrzení o výši poskytnutého NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ budeme našim ctěným klientům na vyžádání obratem zasílat.Počet zaměstnanců Odvod do státního rozpočtu Ekvivalent náhr. plnění
25 61.020,- 170.856,-
50 122.040,- 341.172,-
75 183.060,- 512.568,-